AXEL CANTZLER

AXEL CANTZLER
Skulptör och bildkonstnär. (AXEL Leopold). Född i Stockholm 1832, död där 1875. Utbildning: Konstakademien i Stockholm.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm och i Göteborgs Konstmuseum.
Bild: Procession i en kyrka, gouache 1850.