BENGT HANSSON

BENGT HANSSON
Bildkonstnär. (BENGT Ingmar). Född 1925 i Malmö, död 2000. Utbildning: Skånska målarskolan. Tage Hansson drev Skånska målarskolan från 1927. Han lämnade över till sonen Bengt Hansson som fortsatte fram till 1988. Han har målat figurmotiv, landskap och blomsterstilleben. Konstnären