BIRGIT STÅHL-NYBERG

BIRGIT STÅHL-NYBERG
Bildkonstnär och tecknare. (BIRGIT Elida). Född 27 november 1928 i Hammerdal, Jämtlands län, död 20 januari 1982 i Stockholm. Utbildning: Otte Skölds målarskola, Académie Libre och Konstakademien. Hon har målat och tecknat figurkompositioner, landskap och stilleben i en starkt abstraherad, senare i konkret stil. Hennes konstform är inspirerad av Fernand Léger och har starka drag av socialrealism. Miljöerna är vardagsnära, ofta tunnelbana och varuhus. Offentlig utsmyckning: Akalla tunnelbanestation. Representerad: Moderna Muséet i Stockholm, H.M. Konung Gustav VI Adolfs samling och på m/s Svenska Statens porträttsamling på Gripsholms slott, en stor triptyk, Vägen till frihet och bröd, Museum Anna Nordlander i Skellefteå.