AXEL OLSSON

AXEL OLSSON
Bildkonstnär och skulptör. (AXEL Bror). Född 1919 i Åhus, död 2001 i Arkelstorp. Efter tio års sjömansliv 1935-1945. Utbildning: studier för Aron Sandberg, Gustav Sandberg och Nils Möllerberg vidare Konstfackskolan, Stockholm, samt privata studier i London, Paris och Rom. Han har modellerat skulpturer skildrande arbetsmotiv och barn. Offentlig utsnyckning: monumentalarbeten i Karlskrona, Romeo och Julia Kristianstad 1991, monumentet, Utvandrare, i Karlshamn, Tre trallande jäntor 1955, Den cirka 1 m höga bronsskulpturen står på en sten och man tycker sig höra träskornas skrapande mot gruset. Representerad: Kristianstads museum.
Bild: Romeo och Julia. 1991, Ö. Storgatan Kristianstad.