GÖTE SVENSSON

GÖTE SVENSSON
Bildkonstnär och tecknare. (GÖTE Georg). Född i Malmö 1926. Utbildning: Privat konstskola och Skånska Målarskolan. Han har gjort studieresor i Danmark, Frankrike, Italien och Tyskland. Han har arbetat med porträtt i olja och blyerts, samt landskap och skogsinteriörer. Utställningar: på Malmö och Hörbys muséer. Representerad: i privata och offentliga institutioner.
Bild: Norrlandsbäck.