HUGO CARLBERG

HUGO CARLBERG
Bildkonstnär. (Carl David HUGO). Född 25 juni 1880 i Nässjö, död 1943 i Malmö. Han var elev hos August Malmström och vid Konstakademien. Han gjorde många studieresor till utlandet. Han har målat porträtt, samt landskap i olja, ofta med vår eller vintermotiv, lyriskt uppfattade och hämtade från Småland, eller hamnmotiv från Bornholm. I akvarellartad teknik har han målat småtavlor med samma motiv. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Malmö Museum, Lund Universitets Konstmuseum, Smålands Museum i Växjö, i Borås, samt i London.
Bild: På hemfärd en vinterdag.
Biografi:
©
Redan som minderårig visade C. stora anlag för teckning och målning och utvecklade dessa ytterligare som elev hos professor Aug. Malmström. Under akademiåren bodde han tidvis (1900—01) på det Thielska konstnärshemmet i Neglinge, där han var mest samman med Karl Isakson, David Wallin, Gerhard Henning och Artur Högstedt. Jämte dem idkade han friluftsmåleri, fastän han på akademien först ägnat sig åt figurmålning. Sedan han lämnat Konstakademin och kommit utomlands, tog han bestående intryck av den franska pleinairismen och har framför någon annan samtida svensk konstnär blivit snövårens känslofulle tolkare. Efter hemkomsten vistades han mycket i Ämmåtrakten, och motiven i hans tavlor äro ofta hämtade därifrån: ett slingrande vattendrag med en, och annan osmält snöklädd, vid kanterna, spridda björkar med sirligt grenverk i brunlila toner samt en buktande tallås i fonden. Luften går vanligen i grå nyanser med kraftigt accentuerade blå flikar. Under senare åren har konstnären varit bosatt i Vrigstad, varför man under detta skede ofta finner typiska utsnitt från det småländska höglandet som motiv för hans tavlor. Tekniken har också under de sista åren vunnit i bredd, medan koloriten mer och mer övergått till valörmåleri; särskilt gäller detta vinterlandskapen. C. utställde första gången på Sveriges allmänna konstförening i Stockholm 1906, deltog med en samling tavlor på utställningen i Lund 1907 och' hade året därpå sin första separatutställnig i Malmö samt har sedan dess ofta låtit se sin konst på expositioner i in- och utlandet. I dec. 1926 hade C. en separatutställning i Lund, vid vilken han för första gången visade ett antal landskap, utförda i akvarell i ett av konstnären uppfunnet, blandat maner av stor konstnärlig verkan. C. är bl. a. representerad i Malmö museum (Vinterlandskap), i Lunds universitets konstmuseum (Vinterlandskap), i Konviktoriets tavelsamling i Lund (Klar vårdag) och i nationalmuseum i Stockholm samt dessutom i flera privata gallerier, även i utlandet.
© Författare, G. Thomaeus.


Mer info om HUGO CARLBERG»