Carl Gustaf ECKSTEIN

Carl Gustaf ECKSTEIN
Bildkonstnär och grafiker. Född 1766 i Stockholm. död där 1838. Utbildning: Var elev för Elias Martin. I Akademiens samlingar finns receptionsstycket "David smörjes till konung". Har även utfört etsningar med motiv från Stockholm.