CARL GUSTAF TESSIN

CARL GUSTAF TESSIN
Greve, riksråd, tecknare, guvernör, konstsamlare. Född 1695 i Stockholm, död 1770 på Åkerö. Han var gift med konstnärinnan Ulrika Lovisa Sparre och son till Nicodemus Tessin d.y. Han besökte Frankrike, där han kom att tillhöra kretsen kring Watteau. Han besökte även Italien där han tecknade flitigt. När han kom hem igen 1718 blev han utnämnd till hovintendent och 10 år senare vid faderns död blev han överintendent för slottsbygget. Hans giftemål 1728 med Ulrika Lovisa Sparre gjorde honom rik och han blev en av Sveriges största konstsamlare. 1735 grundade han Kungliga Ritarakademien, Konstakademin i Stockholm. Därefter vistades han drygt två år i Paris, där han var en inofficiell ambassadör för Sverige, som då var i krig med Ryssland. Han blev en centralgestalt i Paris och var vän med konstnären Gustaf Lundberg och blev bekant med Boucher. 1741 var han åter i Sverige och 1745 blev han ambassadör i Köpenhamn, samma år som han hämtade kronprins Adolf Fredriks blivande gemål Lovisa Ulrika i Berlin. Han utnämdes till kanslipresident och strax därefter till guvernör för prins Gustaf, blivande Gustaf den III, på vilkens barndom och uppväxt han hade stort inflytande. Det var hans bästa tid fram till 1754. En chism uppstod mellan Drottning Lovisa Ulrika i samband med Gustav den III s giftemål med den danska prinsessan Sofia Magdalena, som hon ansåg att han uppmuntrat till i egenskap av Gustafs rådgivare och tidigare guvernör för. Han blev tvungen att dra sig tillbaka till sitt hem, Åkerö slott i Södermanland. När mössorna kom till makten försökte de ruinera honom. Hans stora konstsamling skingrades och han erhöll en ringa pension från Frankrike. Han kunde rädda sitt älskade Åkerö och leva sina sista dagar där. Efter sin maka Ulrika Lovisas död 1768 blev han ännu mer bitter, men en ljusning blev dock, att hans forne lärjunge kronprins Gustavs visade sin tacksamhet. Han skapade en försoning mellan Carl Gustaf Tessin och konungaparet, som 1769 besökte honom på Åkerö. 1769 års riksdag återgav honom största delen av de indragna pensionerna och innan beslutet hade hunnit vinna laga kraft, hade han redan avlidit 1770.
Representerad med handteckningar, varav det allra mesta nu finns i Nationalmuseum i Stockholm.


Mer info om CARL GUSTAF TESSIN»