BENGT TANDBERG

BENGT TANDBERG
Bildkonstnär. (Carl Johan Rudolf BENGT). Född l874 i Stockholm, död där 1948. Han var bror till konstnären, Olle Tandberg. Utbildning: Tekniska skolan och Caleb Althins målarskola. Han har målat idrottsbilder, landskap, samt motiv från stockholmstrakten.
Bild: Landskap med fäbodar.