CARL ERIK HAMMAREN

CARL ERIK HAMMAREN
Skulptör och bildkonstnär. (CARL-ERIK Pontus). Född 1922 i Stockholm. Utbildning: Slöjdföreningen och Valand i Göteborg, Konstakademien och i utlandet. Han har utfört porträtt och modellfigurer samt målat landskap i olja. Representerad: Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum och Institut Tessin, Paris.
Bild: Självporträtt.