Charles Edward HALLBERG

Charles Edward HALLBERG
Bildkonstnär. (Charles (Carl) Edward). Född 15 januari 1855 i Västra Frölunda, Göteborg, död 7 juli 1940 i Chicago. Han växte upp i en mycket fattig familj och gick till sjöss i tonåren. Efter 17 år gick han iland och bosatte sig i Chicago 1882, efter att i några år segla på de stora sjöarna i Nord Amerika tog han arbete som fastighetsmaskinist i en skyskrapa och hade sin ateljé i pannrummet. Sitt marinmåleri började han med så sent som i 45-års åldern. Vid en utställning i Chicago blev han uppmärksammad av Anders Zorn, som då befann sig i USA. Zorn gav honom goda lovord som målare. Han blev med tiden en uppskattad och känd marinmålare. Representerad i Nationalmuseum i Stockholm med, Morgonstämning från Lake Michigan, i Göteborgs Konstmuseum med en duk, Atlanten, samt vid Smålands museum i Växjö.
Bild: Sjölandskap med fiskare, olja.