CHRISTER von ROSEN

CHRISTER von ROSEN
Bildkonstnär och grafiker. Född 1928 i Åkerö, Södermanlands län. Son till Reinhold von Rosen. Utbildning: Konstfackskolan, Konstakademien, Åke Pernbys målarskola, samt under studieresor till flera länder i Europa. Han gör bildmontage i en surrealistisk stil och arbetar med mycket skiftande stilmedel, influerade både av surrealism och expressionism. Hans bilder domineras av ett berättande innehåll, som kan vara satiriskt. Han har arbetat med flera album med reproduktioner som har publicerats, Skandinavien är beskyddat, 1969 och Handmålningar. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Gripsholms porträttsamling och Eskilstuna museum.