JEAN DE LA VALEE

JEAN DE LA VALEE
Arkitekt. Fransk-svensk. Född 1620, död i Stockholm 1696. Son till Simon de la Valee. Utbildning: Han åtföljde sin fader till Sverige och fick sin första utbildning av honom, sedermera fullbordad i Frankrike och Italien. Blev riksarkitekt och överintendent. Utförde ritningarna till ett flertal offentliga byggnader, i klassisk renässans. Han byggde i Stockholm Katarina kyrka, vilken brann 1723, Hedvig Eleonora kyrka, de Bondeska och Wrangelska palatsen, samt Riddarhuset, dessutom ombyggde han Karlberg och Drottningholm och flera slott i landsorten uppfördes efter hans ritningar.
Bild: Drottningholms slott.