DANIEL THOMISEN

DANIEL THOMISEN
Bildhuggare och snickare. (Tommisen). Även känd under namnet Mäster Daniel). Död 1603 i Malmö. Han är den förste kände skånske renässansbildhuggaren. Det första kända arbetet är altaret av trä i Rängs kyrka, nu i Kulturhistoriska museet i Lund. I slutet av 1590-talet återfinns han som stenhuggare på Svenstorp, slott i Skåne, där han utfört större delen av dekorationen, särskilt gavelröstena. Thomisen hade i yngre år gått i lära för Morgens Snedker i Malmö och omkring 1582 arbetat som dennes sven på Malmöhus. Efter att han erhöll mästarvärdighet etablerade han en egen verkstad i Malmö. Bland hans första kända arbeten är ett altare som han utförde till Rängs kyrka som numera återfinns på Kulturhistoriska museet i Lund. Altaret är av en tvådelad typ med en välvd baldakin på kolonner med en fris som framställer byster av Frederik II och hans drottning. De dekorativa detaljerna är utförda i högrenässans med rullverk av masker och fruktmotiv. Efter att han utförde arbetet i Rängs kyrka som man antar är utfört före 1588 saknas uppgifter om hans verksamhet fram till slutet av 1590-talet då han är verksam om stenhuggare vid Svenstorps slott och Mölleröd slott. På Svenstorp utförde han portalen som bär årtalet 1596. Den är utförd i sandsten med två attiska kolonner som bär ett bjälkverk med inskrift. Portalen avslutas med en praktgavel och obelisker. Samtidigt med arbetet på Svenstorp utförde han tillsammans med Andreas Jacobi en predikstol till Rängs kyrka 1598. Hans största och mest självständiga verk är predikstolen i S:t Petri kyrka i Malmö, daterad 1599.
Bild: Predikstolen i S:t Petri kyrka.


Mer info om DANIEL THOMISEN»