DAVID JETTE

DAVID JETTE
Bildkonstnär. Född 1883 i Nyskoga, Värmland, död 1958 i Mosstorp. Utbildning: Han har studerat vid olika konstskolor i Stockholm. Han har målat landskap, figurrika kompositioner, livfulla genremotiv, erinrande om 1600-talskonsten i Holland,
Bild: Bergslagsmotiv.