ERIK ÅKERLAND

Grafiker, född 1754, död i Stockholm 1835. Han var först elev hos kopparstickaren professor Per Floding och gick senare i lära hos medaljgravören Gustaf Ljungberger. 1781 blev han anställd i kartgravören Fredrik Akrels globverkstad i Stockholm. Omkring år 1790 utförde han graveringarna till Nordenankars sjökort och omkring 1797 hans generalkarta. I övrigt ägnade han sig mycket åt kartor för skolbruk. Bland hans kopparstick kan särskilt nämnas porträtt av Karl XIV Johan, Jonas Alströmer och Carl von Linné och illustrerat litterära arbeten av Gustav Philip Creutz, Carl Michael Bellman, samt skalden Bengt Lidner, samt en stor översikt, Stockholm och dess sköna nejder.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Kungliga biblioteket i Stockholm, Stockholms stadsmuseum och Uppsala Universitetsbibliotek.