ERIK CARLBERG

ERIK CARLBERG
Bildkonstnär. (ERIK Theodor). Född 1911 i Uddevalla, död 2003. Utbildning: Carlberg studerade konst under resor till Frankrike, Tyskland och England. Grundare av målarklubben "Bohusklicken" 1946. Marin och landskapsmålare.
Bild: Havslandskap,Olja på duk, signerad, Bildens mått 120 x 60 cm.