EVA HALLSTRÖM

EVA HALLSTRÖM
Bildkonstnär. Född 1942 i Stockholm. Utbildning: Konstfack en kortare tid, därefter på Konstakademin i Stockholm 1964-1969. Hon målar i en känslig nyexpressiv stil och utgörs av laddade skildringar av mänskliga tillstånd med hjälp av enkla ting, som kaffekoppar, blomkrukor och bord. Utställning: Prins Eugens Waldemarsudde 1990. Offentlig utsmyckning: Stureby Sjukhem och Åkeshovs Sjukhus i Stockholm. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm och Moderna Muséet i Stockholm.
Bild: Revolution, olja.