FILIP JACOB THELOTT

FILIP JACOB THELOTT
Gravör. Född i Schweiz 1635, död i Stockholm 1710. Inkallades till Sverige av Olof Rudbeck d. ä., vilken han biträdde som kartgravör och träsnidare för Atlantica. Träsnitten i denna är säkerligen gjorda av honom.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm och Nordiska Muséet.
Bild: Karta över Norden, 1679.