GUSTAF DAHL

GUSTAF DAHL
Arkitekt. (Frans GUSTAF Abraham). Född 1835 i Stockholm, död 1927. Bland hans byggnader kan nämnas Kungliga biblioteket i Stockholm, Posthuset i Sundsvall, flera kyrkor och bankhus i landsorten.
Bild: Kungliga Biblioteket i Stockholm.