GERHARD DE BESCHE

GERHARD DE BESCHE
Tekniker, arkitekt och företagsledare. Född i Lüttich 1585, död på Forsmark den 18 juni 1656. Han hade gått i lära för sin far och inhämtat skicklighet i byggnadskonsten. Han och hans bröder Willem och Hubert inkallades av Carl IX till Sverige. Av kung Gustaf Adolf erhöll han 1613, uppdraget att nyuppföra tornspetsarna till Uppsala domkyrka, som hade brunnit ner 1572 efter ett blixtnedslag, därefter fick han konungens fullmakt, som kunglig arkitekt. Någon tid därefter byggde han och brodern Welam, för kronans räkning, Forsmarks och Barkinge järnbruk i Roslagen, vilka Gerhard först fick arrendera och slutligen inlösa 1654. Han omtalas som en stor välgörare och övergick från den reformerta tron, till den lutherska kyrkobekännelsen kort före sin död 1656.
Bild: Siluetten av Uppsala domkyrka, efter tornrestaureringen 1613 och till 1702.