GRETA HANSSON

GRETA HANSSON
Bildkonstnär. (GRETA Emelia). Född 1903 i Karlstad, död 1969. Utbildning: Högre Konstindustriella skolan. Hon har målat porträtt och blomstermotiv.