GUNNAR DJERF

GUNNAR DJERF
Bildkonstnär. Född i New York 1952. Utbildning: Fem års konstutbildning samt studier i meditation, yoga och Shamanism. Målar landskap av visionär art. Utställningar: Galleriet i Kunskapscentrum Agardh. 2005. Kommunala Galleriet i Båstad. Båstad—Bjäre Konstförening.