GUNNEL DAHLBERG

GUNNEL DAHLBERG
Bildkonstnär. Född 1908. Studier vid Högre Konstindustriella skolan i Stockholm, Tekningslärarexamen. Hon har målat landskap i olja och blomstermålningar i akvarell.