GUNNEL HALLSTRÖM - Frisell

GUNNEL HALLSTRÖM - Frisell
Bildkonstnär. Född 1906 i Uppsala. Hustru till Erik Hallström. Utbildning: Högre Konstindustriella skolan, samt i Paris och på Konstakademien. Hon har målat figurmotiv, landskap från Bornholm och Skåne, samt stilleben. Representerad: Muséet i Karlstad.