IVAR HAMMARLUND

IVAR HAMMARLUND
Bildkonstnär och tecknare. Född den 4 augusti 1899 i Linköping och avled den 22 september 1983 i Linköping. Föräldrarna var yrkesmålaren Ernst Hammarlund och Hilda Svensson. Efter avslutad skolgång var Ivar verksam som typograf och senare fabriksarbetare. Under tiden som fabriksarbetare (1926-1947) försökte han erhålla skiftarbete för att i mesta möjliga mån kunna ägna sig åt konstnärlig verksamhet. Sedan 1947 ägnade han sig enbart åt konstnärskapet. Hammarlund är som konstnär närmast att beteckna som autodidakt. År 1933 började Ivar Hammarlund lära sig teckna per korrespondens på ABC-skolan. Han fick där personlig kritik på varje teckning av konstnären Karl Örbo. Tillsammans med konstnärerna Torsten Andersson, Alf Gustavsson samt Eric Persson fortsatte Ivar mellan åren 1938 till 1942 på ABF som hade målarkurser under ledning av Leoo Verde som lärare.De fortsatte även när Verde efterträddes av Rolf Trolle. De fyra vännerna bildade även en amatörkonstförening, ”Fri konst”, och hyrde lokaler i korsningen av Östgötagatan och Hunnebergsgatan i kvarteret Tuppgränd där de kunde begrunda sina erfarenheter av friluftsmåleriet.Ivar Hammarlund har deltagit i Östgöta Konstförenings utställningar 1941, 1944 och 1946 samt i samlingsutställningar, bland annat i Kisa 1947 och 1956, Nystedts konstsalong 1950 och på Liljevalchs i Stockholm 1963 och 1965. Separatutställningar i Linköping 1950 och (tillsammans med Sigge Ljungkvist) 1954. Ivar har företagit resor till Danmark och Norge samt Korsika. 1971 erhöll Hammarlund ett statligt stipendium om 6000 kronor. Representerad: Linköpings kommun samt Östergötlands landsting. Under slutet av år 2016 utgavs en bok om Ivar Hammarlund "Konstnären Ivar Hammarlund" ISBN 978-91-982077-4-3, författare Mikael Ljungberg.
Bild Verandan.