HANS HANSSON

HANS HANSSON
Bildkonstnär. Född 1919 i Malmö. Utbildning: ABF:s Målarskola 1950, Axel Högberg, Tage Nilsson i Malmö. Han målar landskap med kraftig färghållning. Skulpturer i svartek. Känd för handgjorda bokband. Offentlig utsmyckning: Relief i Folkets Hus Malmö 1990, Grafiska Salongen Stockholm 1982, Piccadillys of London Gallery Boone N.C. Representerad: Linville Country Club N.C USA.
Bild: Landskap, olja.