HANS LINDBERG

HANS LINDBERG
Bildkonstnär, grafiker och författare. Född 1928 i Brandstorp, Skaraborgs län. Autodidakt, känd under namnet "Komålaren" då han ofta arbetar med den vita fjällkon som motiv och symbol för miljövärden, fruktbarhet och fred. Korna ofta med vingar, symboliserande flykt och frihetsdrömmen i en naivistiskt-expressionistisk stil. Han har deltagit i ett flertal utställningar i Sverige och utomlands i London och N.Y. Offentliga uppdrag: Arbetat som konstnärlig konsult för Socialstyrelsen, Stockholms läns landsting, samt Social och Fritidsförvaltningen i Stockholm. Ledamot i centralstyrelsen KRO, Förbundsstyrelsen i Svenska Konstföreningarnas Riksförbund, samt LRFs Kulturråd.
Bild: Betande kor, 17x17.