HANS ÅSBERG

HANS ÅSBERG
Bildkonstnär och tecknare. (HANS Arvid Lennart). Född 1932 i Åtvidaberg. Han studerade vid Konstfackskolan i Stockholm.
Representerad: Linköpings och Norrköpings Museum, Stockholms Stadsmuseum, Östgöta Nation i Uppsala, Statens Konstråd, Kommuner och Landsting.