HANS FELLENIUS

HANS FELLENIUS
Bildkonstnär. (HANS Börje). Född 1933 i Stockholm. Utbildning: Konstakademin och Otte Skölds Målarskola, samt i Italien, Grekland och Frankrike. Italienska Statens Kulturstipendiat 1952, San Michèle Stipendiet 1953. Av Grekiska Kulturministeriet inbjuden utställare i Aten 1953. Separatutställningar: Stockholm 1954, Konstakademin i Charlottenburg, Köpenhamn 1955, Västra Sörmlands Konstförening,1961, Örebro läns Museum 1962, Hälsinglands Museum 1963, Dalarnas Museum 1964, Salong Strindberg, Helsingfors 1965, Düsseldorf, Wien 1961-1966. Hedersledamot i Konstakademien i Rom och erhållit professors titel. Representerad: Unga Tecknare, i Nationalmuseum Stockholm, Kopparsticksaml. Statens museum for Kunst, Köpenhamn, Kulturamt der Stadt Wien 1962, Salong Internationel Paris 1965, Sal. International. Biarritz 1970, Ass. Academia. T. Campanella, Rom 1971.