HENRIK CÖLLEN VON Köln

HENRIK CÖLLEN VON  Köln
Arkitekt, murarmästare, av Gustav Vasa inkallad, byggnadskunnig tysk officer, som på 1530-talet var verksam vid uppförandet av Kalmar slott och från 1537 vid byggandet av Svenska Statens porträttsamling på Gripsholms slott. 1547 finner man honom vid Uppsala slottsbygge.

Bild: Gripsholms slott kom i Gustav Vasas ägo 1526 och 11 år senare, 1537, lät han påbörja bygget av det nuvarande slottet med Henrik von Cöllen som byggmästare. Av originalinredningen från denna tid återstår endast ett målat innertak. Foto, T.F. Han.