HOLGER OIJENS

HOLGER OIJENS
Bildkonstnär, tecknare och diktare. Född 7 november 1907 i Göteborg, död 10 mars 2004. Han målade visionära, lyriska bilder med stora ytor. Hans teckningarna var mera tidsanknutna. Han skrev tidigt, men tog tid på sig med debuten, diktsamlingen Presentation, 1948. Hans andra lyrikbok, Ordlöst, utkom 1950. Sedan kom utgåvorna glesare, Oijens blev bildkonstnär och tecknare, när han inte skrev om andras böcker. Under de senaste tio åren utgav han ytterligare fyra diktsamlingar, senast Sagan om det värdelösa och andra dikter, 1976. Presentation, Ordlöst, Dagnära. Han var även journalist.
Bild: Marinmotiv i olja 1963.