HUBERT DE BESCHE

Arkitekt. Född 1582, död 1664. Var sysselsatt vid slottsbygget i Stockholm och ritade även tornet till Tyska kyrkan, brunnet 1878. Den första masugnen byggdes av Gillis och Hubert de Besche i det nystartade styckebruket Näfveqvarns Bruk. Bruksrörelsen utvecklades nu snabbt. den främsta produkten var givetvis kanoner. Under 30-åriga kriget mullrade Näfveqvarnskanonerna ute i Europa.