INGA-LILL DAHLIN

INGA-LILL DAHLIN
Tecknare, illustratör. Född i 1914 Stockholm. Arbetar med collage och applikationer, Arbetar surrealistiskt. Representerad: Norrköpings museum. Älfsborgs läns landsting. Lidingö kulturnämnd och i många konstföreningar. Ett tjugotal privatutställningar i Stockholm och landsorten.