INGEL FALLSTEDT

INGEL FALLSTEDT
Skulptör. Född 20 oktober 1848 i Stockholm, död 13 maj 1899 i Köpenhamn, Han studerade först vid Konstakademien, sedermera i München och Paris. Han var porträttör, vilkens byster i marmor eller terrakotta utmärker sig lika mycket för likhet, som för ett betydande konstvärde. Nämnas kan dåvarande danska Kronprinsessan Lovisa, Nationalmuseum i Stockholm. Marmorbyster av Oscar II och Christian DC, båda i Göteborgs Konstmuseum, Afrikan, Afrikanska och Flickhuvud Göteborgs Konstmuseum terrakotta., hans sista skulptur blev den av John Ericsson, som levde mellan åren 1803-1889.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Statens Museum för konst i Köpenhamn.

Bild: Skulptur av John Ericsson, som uppfann propellern. Ingel Fallstedt tog sitt liv några månader innan avtäckningen, för att någon menat att det var för dåligt gjort, att avbilda en så framgångsrik herre med skrynkliga byxor.