INGER EKDAHL

INGER EKDAHL
Bildkonstnär. Född 1922 i Ystad. Avled i en ålder av 92 år, mars 2014. Hon har studerat måleri vid Isaac Grünewalds och Otto Skölds Målarskolor i Stockholm och hos André Lhote i Paris. Gift med konstnären Erik Olson. Målade först i konkretistisk riktning och under Frankrikevistelsen mest informellt måleri, samt därefter huvudsakligen geometriska bilder, ofta inriktade på fysologiskt optiska effekter. Mönstret i de kompositioner som hon arbetar med, bygger helt på en systematisk förflyttning av en rätvinklig mall. Färgeffekterna visar några optiska villor. Samma pigmentblandning har använts genomgående för den orangea färgen medan gråskalan däremot går i jämna steg från grått till svart. Att simultankontrasten, den orangea ser lika mättad ut beror på mättnadsgraden i den intilliggande grå färgen. Klart tredimensionella effekter uppkommer ur fördelningen mellan hennes ljusa och mörka partier. Representerad: Moderna Muséet i Stockholm, Linköpings museum, i Institut Tessin, Paris.
Hon har deltagit i utställningar på Salon des Réalités Nouvelles åren 1950-1956.