JACOB ÖRN Öhrn

JACOB ÖRN Öhrn
Fajansmålare, född 1731, död 1799 i Stockholm. Han arbetade på 1740-talet vid Rörstrandsfabriken med flintporslin, som på 1770-talet trängde ut fajansen.
Han efterträdde Anders Fahlström i början av 1760-talet och uppehöll tjänsten vid det 1753 nybildade bolaget, Rörstrands Porcelaine Werks Bolag, som teknisk ledare fram till 1796.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm.

Bild: Gud skapade himmel och jord, kopia efter Rafael.