Jan Erik DAHL

Jan Erik DAHL
Bildkonstnär, grafiker och tecknare. (Jan Erik JANNE). Född 1924 i Lima, Dalarna, död 2006. Han studerade på Konstakademien i Stockholm och i utlandet. Inom grafiken, var hans bildvärd och hans konstart inte är alltför lättillgänglig utan präglades av abstraktion och fantasifullhet. En av höjdpunkterna i konstnärskapet är studierna av Samuel Beckett, han med pjäsen, I väntan på Godot. Han har särskilt framträtt som tecknare och grafiker med en Godot-serie. Han fick fick flera gånger statens stora arbetstipendium, Kungastipendier, Statens resestipendium och fleråriga konstnärsstöd, men uppmärksammades inte av Dalarnas kulturliv. Separatutställningar: i Stockholm, Norrköping och Malmö. Samlingsutställningar: Biennaler i Ljubljana, Lugano och New Dehli. New York Public Library och Rom, Arte Nordica Contemporanea. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, Norrköping, Eskilstuna, Borås, Falun, Nasjonalgalleriet i Oslo och Statens Museum för Kunst i Köpenhamn, samt Public Libary New York, Israel och i Minnesota.
Bild: Grafiken är en allvarlig lek.