JOHN Erik ÖSTERLUND

JOHN Erik ÖSTERLUND
Bildkonstnär. Född 1875 i Stockholm, död 1953. Han studerade vid Högre konstindustriella skolan i Stockholm och Konstakademien. Han målade stadsmotiv, ofta från Visby, samt landskap från Västkusten. Representerad: Uppsala Universitetsbibliotek, Karlstads museum och Hälsinglands museum i Hudiksvall.
Bild: Mollösund, 1944.