FOLKE DAHLBERG

FOLKE DAHLBERG
Tecknare och författare. (John FOLKE). Född 1912 i Askersund, död 1966. Utbildning: Konsthögskolan i Stockholm. Landskapsskildrare, tecknade ofta motiv från Vättern med öar, båtar och stränder. Utställningar: Samlingsutställningar: Nationalmuseums utställningar, Unga Tecknare. 1941 deltog han också i en utställning, som anordnades av Örebro Läns Konstförening, samt Louis Hahne Konstsalong 1945, den första av hans två separatutställningar. Författat och illustrerat böcker, Cartesiansk dykare 1948 och Leva vid Vättern. I960. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm och Moderna Muséet i Stockholm.
Bild: Landskap med kvinnor.