JURD OSEEN

JURD OSEEN
Bildkonstnär. ( Jurd Wilhelm). Född 3 mars 1914 i Villstads socken i Jönköpings län, död 3 maj 2013 i Basel i Schweiz. Utbildning: Otte Skölds målarskola 1935 och därefter vid Konsthögskolan fram till 1939 samt under studieresor till Frankrike, Italien och Spanien. Hans konst består av stilleben, porträtt, gatumotiv från Stockholm och landskapsmålningar utförda i krita eller träsnitt. Utställningar: Tillsammans med Arne Granhall ställde han ut i Kristianstad 1949 och han medverkade i Nationalmuseums Unga tecknare 1942 och i utställningar arrangerade av Kristianstads konstförening. Separat ställde han ut ett flertal gånger i Kristianstad. Ofentliga arbeten: Väggmålningar för bostadshus i Kristianstad. Representerad: Kristianstads museum.