GUSTAV HOLMGREN

GUSTAV HOLMGREN
Bildkonstnär, grafiker och presskommissarie. Född 4 december 1888 i Stockholm, död 1972. Utbildning: Konstfackskolan och Caleb Althins målarskola i Stockholm Han har utfört landskap, porträtt och figurer. Har var under en längre tid verksam som presskommissarie vid Nationalmuseum i Stockholm och Stockholms stadsmuseum Representerad: Nationalmuseum i Stockholm med grafik och i H.M. Konung Gustav VI Adolfs samling.