KNUT OLSSON

KNUT OLSSON
Bildkonstnär och grafiker. (Signatur K.O). Född på Gersheden 1904 i Ransäter, Värmland, död 1978. Han tog studenten som privatist och tänkte bli läkare. Han mötte och blev god vän med Albert Engström som avrådde honom från läkarstudierna. "Ta reda på din talang i stället" manade han, så blev det. Han utbildade sig på Otte Skölds målarskola i Stockholm samt studier i Paris. Han blev porträttmålare. Munkfors kommuns styrande herrar som avgått har porträtterats så långt tillbaka som på Fredrik Juhlins tid, flera såsom, Folke Blomqvist, Bror Håkansson hänger i kommunhuset. Han har även målat figurkompositioner i landskap och stilleben både olja och gouache ingick i hans måleri, även teckningar. Han har även verkat som reklamtecknare och gjort illustrationer i dagspressen. Söder om föräldragården byggde han en mindre bostad med stor utbyggnad som användes som atelje, där bodde han tillsammans med makan till sin död. Varje vår åkte paret till Paris. Till slut tröttnade makan på Paris och önskade få fira våren i hemmet på Gersheden i stället. Många Värmlandshem och institutioner äger flera av hans konstverk. Han målade landshövding Gustav Nilsson, borgmästare Gunnar Lindskog på Karlstads lasarett är många läkare porträtterade, som dr. Kaijser. Tage Erlander var en trogen gäst i hans hem och han porträtterade honom i riksdagen. Erling Ärlingsson var också god vän med honom och de reste mycket tillsammans. Han var lärare till Tore Andersson och gav honom grunderna i målning, samt tog sig an Lars Lerin. Originalaffischen till F. A. Dahlgrens, Värmläningarna i Ransäter är också hans verk. Efter att han drabbats av sjukdom 1972 lärde han sig att måla med vänster hand. Offentlig utsmyckning: i Ransäters kyrka, samt i några kommunala byggnader. Representerad: muséet i Karlstad. Porträttet av Tage Erlandert hänger i statens samlingar på Gripsholm.
Bild: Självporträtt 1935.