KNUT JERN

KNUT JERN
Skulptör. (KNUT Peter). Född 11 februari 1885 i Hallingeberg, död 8 september 1948 i Stockholm. Han studerade vid Konstakademien, samt i Köpenhamn och Italien. Han har utfört porträttbyster, Jonas Love Almqvist och Gustaf III, Svenska Akademien, samt Wilhelm Peterson-Berger, Jean Sibelius och ArturoToscanini i Stockholms konserthus, August Strindberg Dramaten och general William Booth Frälsningsarmén. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Norrköping, Kalmar och Linköpings muséer, samt i Lunds Universitet.
Bild:Byst utanför Dramaten i Stockholm.