LEO JANIS-BRIEDITIS

LEO JANIS-BRIEDITIS
Skulptör, bildkonstnär och grafiker. Född 1922 i Rugaji i Lettland, död i 24 november 2007 i Uppsala. Utbildning: Konstakademien Riga och på Konsthögskolan Stockholm, Fil. kand. Uppsala Universitet. Han arbetar med renodlad form i fristående skulpturer och reliefer. I målning och grafik med symboliska motiv, i stora färgytor. Utställningar: Separat och samlingsutställningar i Sverige och utomlands. Offentlig utsmyckning: i Stockholm, Lekande ringar Globentorget 1968. Falkenberg, Fontänskulpturen, Ätran, uppförd i Badhusparken i rostfritt stål och bassäng av röd granit Uppsala, Sparporten, Sädesfält Sparbanken Vaksalagatan 1970. Ringars spel, Fyrishof 1966. Balongträdet 1965. Kvarnvingens förskola. Stora odjuret Gränbyparken 1968. Snäckan 1967 Bruno Liljeforsvägen 57 1967. Oxelösund, Fontänskulpturen, Vågen, på Järntorget, Hallstavik, Östhammar och Sundbyberg. Representerad: Moderna museet, Upplands Konstmuseum Stockholms Stadsmuseum, Östersunds Konstföreningars samlingar Örebro Museum, samt i olika statliga, kommunala och privata samlingar. Övrigt: Konstnärlig rådgivare/ intendent vid Galerie S:t Nicolaus, Svartmangatan, Stockholm 1952 - 1983. Stipendier: Uppsala Kommuns Kulturstipendium 1970, 1971, Svenska Statens Stora Arbetsstipendium 1978, Sundbybergs Kommuns Kulturstipendium 1979, Uppsala Kommuns Stora Arbetsstipendium 1979, 1980, Konstnärsnämndens Arbetsbidrag 1983-1984, Svenska Konstnärers Förenings stipendium 1985, Konstnärsnämndens Arbetsbidrag 1985-1987, Uppsala Läns Landstings Kulturstipendium 1987, Priser och utmärkelser: Skulptur- och miljötävling vid Johanneshovs isstadion, Sthlm 1965, Skulptur och miljötävling vid Navestad, Norrköping 1969, Diploma and Silver Medal, London 1972, Diploma con Medaglia D’Oro, Rom 1973, Nomino Accademico de Italia con Medaglia D’Oro 1979. Förtroendeuppdrag: Ordförande Uppsala konstnärsklubb 1982 - 83, Ordförande Roslagens Konstnärsgille 1981 - 82, Vice Ordförande Skulptörförbundet 1983, Vice Ordförande Roslagens Konstnärsgille 1983, Vice Ordförande Mälardalens KRO distrikt 1966, Vice Ordförande Uppsala Konstnärsklubb 1967, Riksmötesombud för Mälardalens KRO-distrikt 1966, Ledamot av fackliga kommittén UKK 1976, UKK-representant i Kulturnämndens beredningskommitté för konstfrågor 1966, Ledamot för valkorporation Doktorander i Institutionsstyrelsen vid Konstvetenskapliga Institutionen U-a Universitet 1978, Styrelseledamot KRO:s verksamhetsfond 1978 - 79, Styrelseledamot Skulptörförbundet 1979 - 1983, Styrelseledamot Vårda Uppsala 1982 - 1983, Juryledamot vid åtskilliga utställningar och tävlingar genom åren. Medlemskap: KRO - Konstnärernas Riksorganisation, KK - Konstnärsklubben, Svenska Skulptörförbundet, SvK, Svenska Konstnärer, Uppsala Konstnärsklubb, Roslagens Konstnärsgille, SKF,Svenska Konstnärernas Förening, Konstnärscentrum Stockholm, Upplands Konstförening, Upplands Fornminnesförening, NEFA,Nordisk Etnologisk Folkloristisk Arbetsgrupp, Vårda Uppsala, Kulturarbetarcentrum i Uppsala.