NIKLAS HAGELBERG

NIKLAS HAGELBERG
Bildkonstnär. Född 1767, död 1818 i Vittaryd, Småland. Utbildning: Han studerade en kort tid vid Konstakademierna i Stockholm och 1794 var han elev vid Konstakademien i Köpenhamn. Återkommen hem var han en flitig utställare i Konstakademien 1800-1804. Han deltog med historiemålningar, genretavlor, landskap och porträtt, de senare i både olja och miniatyr. I synnerhet i egenskap av porträttmålare i miniatyr, med säker teckning och tunn färg, blev han uppmärksammad och vann ett visst anseende. 1807-1815 vistades han igen i Köpenhamn. Hans arbeten är i norra Sverige tämligen sällsynta. Några väl tecknade miniatyrer, är det förnämsta av hans konstnärliga kvarlåtenskap.