NILS JOHANSSON

NILS JOHANSSON
Bildkonstnär, tecknare. Född 25 maj 1922, död 15 augusti 2014. Han studerade på Valands konstskola i Göteborg 1957-1959.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Hallands museum, Stockholms och Göteborgs stads samlingar och i Statens konstråds samling.