UMAR TELL

UMAR TELL
Bildkonstnär, tecknare, skulptör. (UMAR Nils Arne Lennart). Född 1927 i Lund. Autodidakt. Han har gjort studieresor i Europa och är sedan 1953 huvudsakligen bosatt i Paris. Han har i akvareller, oljemålningar, teckningar och skulpturer sökt ge uttryck för upplevelser, ofta av religiös eller parapsykologisk art. Har också sysslat med kombinationer av collage, skulptur och målning.
Representerad: Moderna Museet i Stockholm, Norrköpings museum, Vikingsbergs konstmus., Museum of Modern Art i New York, Musée d'Art Moderne och Institut Tessin, Paris.
Bild: Helgon från Padua.