JOHAN NILSSON

JOHAN NILSSON
Bildkonstnär och konservator. Född 1889 i Trollenäs, Skåne, död 1950 i Göteborg. Utbildning: Malmö, Köpenhamn, Hamburg, Rom och hos Carl Wilhelmson. Har målat landskap samt djur och jaktmotiv, särskilt med fåglar, som är dekorativt och skickligt insatta i naturen, Han var även framstående konservator, som restaurerat flera stora altartavlor och på ett mycket pietetsfullt sätt iståndsatt Gatenhielmska huset i Göteborg och skapat ett kulturreservat där. Representerad: i Gävle museum, samt skolor i Göteborg.