OLA BACKSTRÖM

OLA BACKSTRÖM
Bildkonstnär, musiker. Född 5 januari 1953 i Spånga, död 17 februari 2004 i Stockholm. Han studerade vid Konstfackskolan i Stockholm. Sedan början av 90-talet var han verksam som lärare i grafisk form vid Riddarfjärdens gymnasium. Han arbetade också med musik, gitarrist i rockgrupper som Lava, Stockholm Norra och Dag Vag.


Mer info om OLA BACKSTRÖM»